Meld deg på vårt nyhetsbrev

Pilotering på Herøya

Har du et forskningsprosjekt eller en forretningsidé som du ønsker å få testet ut i større skala – i en såkalt pilotfase? Da kan etablering av pilot eller demo-anlegg i Herøya Industripark være et langt steg på veien mot å lykkes.
Pilotanlegg i Herøya Industripark

Pilotering på Herøya kan være aktuelt for deg som sitter på forskningsresultater eller et utviklingsprosjekt som du eller bedriften din ønsker å gå videre med. Du vet at du trenger å teste ut teknologien og produktet før du går ut i fullskala produksjon, men du vet kanskje ikke hvor du skal gjøre det, og hva du vil ha behov for i en pilotfase.

 

Pilotfasen består av mange trinn, og våre eksperter vil sørge for at du kommer deg greit gjennom de ulike trinnene:

 1. Henvendelse fra deg
 2. Mottak og kartlegging av type prosjekt og behov
 3. Finne gode hjelpere med rett kompetanse og sette sammen et team
 4. Finne egnede lokaler
 5. Bygge opp piloten
 6. Drifte piloten
 7. Korrigere og forbedre underveis
 8. Legge en plan for det videre løpet

Herøya Industripark AS leverer et komplett pilot-tilbud, og gir deg tilgang til alt du trenger for en vellykket oppskalering:

 • Høy industriell kompetanse og bred erfaring med pilotering
 • Gode FoU-ressurser
 • Tilgang på kompetent arbeidskraft
 • Moderne og effektiv infrastruktur
 • Egnede lokaler og anlegg for å gjennomføre pilotforsøk
 • Finansieringsmuligheter og kort vei til virkemiddelapparatet

Skulle du ønske å gå videre i fullskala etter pilotfasen, håper vi du vil vurdere å gjøre det i Herøya Industripark. Vi bistår deg! 

Kontakt oss: 

Skjalg Aasland
E-post: skjalg.aasland@hipark.no  
Tlf.: +47 932 38 113

Les også