Meld deg på vårt nyhetsbrev

Skagerak Capital

Skagerak Capital er en ledende forvalter av såkorn- og venturefond med 1 mrd. under forvaltning.

De investerer i og akselererer selskaper som utvikler nye teknologier med positiv innvirkning på samfunnet, og som har internasjonale ambisjoner og vekstmuligheter. Skagerak Capital bistår med kapital, kompetanse og nettverk som bidrar til utvikling og verdiskaping for selskapene.

Klimaendringer, ressursknapphet og demografisk skifte er globale utfordringer vi som samfunn må håndtere fremover og står sentralt i selskapets investeringsstrategi. Skagerak Capital understøtter FNs bærekraftsmål både internt i virksomheten og i utøvelsen av aktivt eierskap i porteføljeselskapene. 

Skagerak Capital har sterke regionale forankringspunkter med kontorer i Kristiansand, Porsgrunn, Oslo og på Hamar.

Kontakt:

Espen Kjeldsen
E-post: espen@skagerakcapital.com 
Telefon: +47 415 21 654

Les mer: www.skagerakcapital.com