Meld deg på vårt nyhetsbrev

SINTEF

SINTEF er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester.

Med deres flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler de − i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder. SINETFs visjon er «teknologi for et bedre samfunn» og gjøres ved å bidra til samfunnsnytte og konkurransekraft gjennom å realisere FNs bærekraftmål.

Gruppen Industriell Prosessdesign er lokalisert i nye lokaler i Herøya Forskningspark. De er en del av avdeling for Prosessteknologi, som er organisert under instituttet SINTEF Industri. Gruppen jobber med mange ulike tema innen fagområder for forbedret prosessteknologi, slik som prosessdigitalisering, industriell sirkulærøkonomi og pulverteknologi, bærekraftige karbonsykluser (herunder CCUS) og tidligfase kostnadsestimering (teknoøkonomi).

SINTEF Industri i Grenland bistår også kunder og samarbeidspartnere i å komme i kontakt med riktig kompetanse og ekspertise hos de mer en 2000 høyt kvalifiserte ansatte i stor-SINTEF.

Kontakt:

Karsten Rabe
E-post: karsten.rabe@sintef.no
Mobil: +47 922 14 558

Les mer: sintef.no