Meld deg på vårt nyhetsbrev

REEtec AS

REEtec er en teknologibedrift som har utviklet en ny, miljøvennlig og banebrytende teknologi for fremstilling av sjeldne jordartsmetaller.

Selskapet fremstiller metaller som trengs i det grønne skiftet. REEtec fokusere på de såkalte magnetmetallene, neodymium (Nd) og praseodymium (Pr). Disse brukes til å lage sterke permanentmagneter, som igjen brukes i energieffektive elbilmotorer og andre fornybarteknologier.

REEtecs starter nå bygging av det første fabrikkanlegg for separering av sjeldne jordarter på Herøya. Fabrikken vil ha en kapasitet på 720 tonn NdPr og vil være i produksjon fra andre halvdel av 2024. REEtecs proprietære teknologi kan redusere CO2-utslippene med 90 prosent sammenlignet med andre ledende leverandører ettersom praktisk talt alle innsatsfaktorer gjenbrukes i prosessen. Årsproduksjonen på 720 tonn magnetmetaller representerer 5 prosent av den årlige, estimerte etterspørselen i EU.

Kontakt:

Sigve Sporstøl
Tlf:+47 90 28 91 60
Sigve.sporstol@reetec.no

Les mer på: www.reetec.no