Meld deg på vårt nyhetsbrev

Proventia

Proventia er en industri-inkubator som skal bidra til at Telemark får nye og vekstkraftige virksomheter. Idéhavere og gründere kommer til inkubatoren med en idé, og får støtte, rådgiving, kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging slik at ideen kan utvikles til å bli en bedrift som etterhvert kan vokse.

Proventia er etablert i Herøya Industripark, og inngår i SIVAs inkubatorprogram. Lokalisering i Herøya Industripark gjør at inkubatoren og gründere kan bruke og videreutvikling personellressurser og kompetanse som fins i det tradisjonsrike industrimiljøet her.

Industri-inkubatoren Proventias overordnede mål er å:

  • Bidra til at Telemark får nye og vekstkraftige virksomheter
  • Øke verdiskapingen ved å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer 

For å få til dette skal Proventia:

  • Utvikle et tillitvekkende, godt og effektivt kompetanse- og støtteapparat
  • Sikre effektiv og kvalifisert evaluering
  • Tilføre nødvendige ressurser til selskapene
  • Utvikle spin-off prosjekter i etablerte virksomheter

Kontakt:
Daglig leder Jørn Roar Bamle
Mob.tlf.: 909 41 221
E-post: jrb@proventia.no

Les mer på www.proventia.no