Meld deg på vårt nyhetsbrev

Verdens største og første grønne hydrogenfabrikk starter på Herøya i 2023

Yaras og verdens største og første grønne hydrogenpilotfabrikk bygges nå inn i et rehabilitert bygg gjort klar for å starte opp ny grønn energiproduksjon på Herøya i 2023.
fire personer, poserer, en arm hver opp i high-five Milepæl: Nå monteres verdens første og største hydrogenfabrikk inn i Yaras rehabiliterte fabrikkhall på Herøya i Porsgrunn. Fra venstre Michael Hoffmann, Linde, Stein Rune Johansen, Bilfinger, Madalina Hoffmann, Linde og Reidar Tveit, Yara.

SKREI er Yaras satsing på å bygge og produsere hydrogen med fornybar kraft på Herøya, og har mottatt 283 millioner kroner fra ENOVA. Hydrogensatsing er et viktig skritt for å produsere grønn ammoniakk og gjødsel uten utslipp. 

Reidar Tveit, Yaras prosjektleder for SKREI-prosjektet, forteller om viktige milepæler nådd siden første spadetak og «grand opening» med statsminister Gahr Støre på Herøya i mars 2022. 

mann med hvit hjelm og solbriller, poserer, utenfor murbygg.
Nådd viktige milepæler: Reidar Tveit, prosjektleder for SKREI, foran bygget der hydrogenfabrikken bygges, forteller om viktige milepæler.

– Det gamle kompressorbygget vårt er rehabilitert klar for ny hydrogenfabrikk. Montering av prosessutstyr inne i bygget er startet. Og ingen av de 100-talls som jobber her har skadet seg etter 56 000 timer passert i prosjektet, forteller prosjektlederen fornøyd.

Fabrikkhall klar for «innflytting»

Bilfingers betong-team på 6-7 mann har sammen med rørleggere, elektrikere og flere faggrupper rehabilitert Yaras tidligere kompressorhall, nå klart for «innflytting» og ny grønn energiproduksjon.

syv personer står utenfor fabrikkbygg,
"High-five": Bilfingers bygg-og betongeksperter og Yaras prosjektledere, tar en "high-five" for ferdig rehabilitert kompressorhall, gjort klar for å huse ny grønn hydrogenfabrikk. Fra venstre Ronald Smith, Marius Jensen, Willy Haugvik, Thomas Furuvald, Fredrik Stamland, Svein William Pedersen, og Reidar Tveit, Yara. – Vi fikk oss noen overraskelser og utfordringer, men greide å løse det. Her har vi bygd solide betongkonstruksjoner som innfrir høye krav fremover, forteller Willy Haugvik, Bilfinger.

Største og første i verden

Hydrogenfabrikken som nå skal monteres inne i bygget, er en 24 MW elektrolysepilot, utviklet og levert av tyske Linde Engineering.

– Elektrolysepiloten på 24 MW, er den største hydrogenfabrikken av sitt slag i verden bygd inne i en bygning, og den første av denne størrelse som settes i drift, forteller Madalina Hoffmann. – Vi ligger litt foran vår første prototype bygd i Leuna, forklarer hun.

portrait of woman, yellow jacket, white helmet, goggles, industry hall
Madalina Hoffman, Linde.

Det er andre gang Linde bygger et slikt anlegg. Lindes første hydrogenpilot, bygd i Leuna i Tyskland, er bygd fra grunnen (greenfield), mens hydrogenfabrikken på Herøya skal bygges inne i Yaras eksisterende bygg, rehabilitert for dette formålet (brownfield).

Tett byggeprogram

Partene forteller om tett byggeprogram framover. 

– Hydrogenfabrikken skal bygges, testes og skal ha nødvendige godkjenninger på plass før den starter, sier prosjektlederen.

– Sånn sett blir det et tett byggeprogram. Dette er en industriell pilot og første gang anlegget bygges som et prosessanlegg med 12 elektrolysører. Det er mye læring og utvikling begge veier siden Linde bygde prototypen i Leuna og siden vi startet samarbeidet her på Herøya. Men stemningen er god, sier Tveit som følger tett på framdriften.

– Vi planlegger å starte opp produksjon av hydrogen med fornybar kraft her på Herøya i 2023.

fire personer poserer, står på en høyde i fabrikkhall, motering utstyr
Tett byggeprogram: Klare for tett byggeprogram framover. Prosjekt-teamet fra Linde, Madalina Hoffmann, foran, og Michael Hoffmann, i midten bak, er godt i gang med montasje og har mottatt mesteparten av utstyret på site. Her sammen med, til venstre, Stein Rune Johansen, Bilfinger og Reidar Tveit, Yara, bakerst.
fire personer står på fabrikkgulv og ser opp på en stor oksygenseparator.
Monument: En sort oksygenseparator, som splitter vann og oksygen, ruver som et monument i den nyrehabiliterte hallen. – Vi starter å montere de store delene, forteller hydrogenfabrikk-byggerne fra Linde, Madalina og Michael Hoffmann. – Her blir oksygen ventilert ut i toppen, og vannet resirkuleres og går tilbake i prosessen, forklarer de.

 

Les også