Meld deg på vårt nyhetsbrev

Sikrer bærekraftig forvaltning av vannressurser

Det er tid for den årlige kontrollen av drikkevannskummer og sanitærvannskummer i industriparken.
to menn sitter på huk ved en kum i gata, kumlokket ligger ved siden av. en mann holder et spett som kumlokket åpnes med, den andre bruker kamera ned i kummen og tar bilde. Synlig i gatebildet i industriparken: fra venstre Geir Lervåg, Herøya Industripark AS og Pål Rye-Kittilsen, Bilfinger Engineering & Maintenance, sjekker kummer i industriparken.

Industriparkens drikkevann- og sanitæravløpsnett kan betegnes som relativt nytt, da anlegget ble ferdigstilt i 1998. Herøya Industipark AS har et robust system for å håndtere både drikkevann og sanitæravløp. 

Ved å implementere strenge kontrolltiltak og rutinemessig vedlikehold, sikrer bedriften tilgang til rent drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann for industriparken.

Dette inkluderer den årlige kontrollen av drikkevanns- og sanitærkummer som pågår nå, hvor over ett hundre kummer skal sjekkes for å sikre bærekraftig forvaltning av vannressurser.

Drikkevann fra kommunen

Herøya Industripark har et eget drikkevannsnett som forsynes av kommunalt vann fra Porsgrunn kommune.

– Dette nettet er tilkoblet det kommunale nettet på to steder, både på østsiden og vestsiden av fabrikkområdet. Herøya Industripark AS drifter og vedlikeholder nettet og gjør flere tiltak for å sikre god kvalitet på drikkevannet og for å imøtekomme krav fra offentlige myndigheter og interne krav, sier Geir Lervåg, driftskoordinator infrastruktur, Herøya Industripark AS.

 

to menn sitter ved et åpent kumlokk i en gate. Begge kledd i verneutstyr. En mann holder kamera og tar bilde ned i kummen, den andre holder et spett som åpner kumlokk.
Dokumenterer kontrollen av kummer i industriparken.

Overvåker drikkevannsnettet

Drikkevannsnettet overvåkes kontinuerlig ved å analysere vannkvaliteten regelmessig. Dette sikrer at vannet alltid er trygt å drikke.

– Drikkevannskummer kontrolleres grundig hvert år. Vi har planer for drift og vedlikehold som vi følger. Vi dokumenterer kontroll med fotografering av alle kummene, sier Geir Lervåg.

Grundig sjekk av avløpsvann

Herøya Industripark AS har avtale med Porsgrunn kommune om levering av sanitæravløpsvann. Industriparkselskapet gjør en del tiltak for å sikre forsvarlig håndtering av avløpsvannet.

– Alle pumpestasjoner overvåkes kontinuerlig. I tillegg gjennomfører vi årlig service på pumpestasjonene. Dette inkluderer spyling og rengjøring for å hindre groing i kummer og på installasjoner, forklarer Lervåg.

Avløpsvann fra sanitær analyseres rutinemessig i henhold til myndighetskrav. Dette sikrer at avløpsvannet håndteres på en måte som ikke skader miljøet.

Drikkevannsnettet - nye krav for industriparken 

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning må sikre seg mot å forurense vannledningsnettet. – Det er krav fra Porsgrunn kommune om å installere tilbakestrømningsbeskyttelse, for å unngå eventuell forurensning av drikkevannsnettet i industriparken. Vi er godt i gang med denne jobben i våre bygg, samt å sikre vanninntakene til industriparken, opplyser Lervåg.

 

 

Les også