Meld deg på vårt nyhetsbrev

Samlokalisering av industri bidrar til å utløse gevinster i klimaomstillingen

Miljøstiftelsen ZERO har undersøkt om industriparker kan ha et konkurransefortrinn i den grønne omstillingen. Nå er rapporten klar.
portrett av fem personer, de står på en trapp foran representasjonsbygg, gruppe, en kvinne i lys blaser, fire menn i dress. Miljøstiftelsen ZERO og industripartnere: Fra venstre Ole Jacob Siljan, Yara, Asgeir Knutsen, Herøya Industripark AS, Håkon Tomter og Anne Marit Post-Melbye fra Miljøstiftelsen ZERO, og Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen Industripark, på Admini mandag under presentasjonen av rapporten.

Flere industriparkdrivere engasjerte Miljøstiftelsen ZERO for å svare på om det kan være konkurransefortrinn i klimaomstillingen for industriparkene.

Bakgrunnen for oppdraget er at Norge de neste årene skal reindustrialiseres, med omstilling av eksisterende industri og utbygging av ny grønn industri. Dette vil være arealkrevende, og man ønsker å vurdere miljøkonsekvensene av å etablere ny industri utenfor allerede etablerte industriparker.

Nå har miljøstiftelsen levert sin rapport, som ble presentert for industriaktører og politikere på Herøya mandag denne uka.

Resultat av arbeidet

Rapporten "Grønne industriparker - en motor for raskere grønn omstilling?" peker blant annet på samlokalisering av industri for å hente ut energigevinst.

  • Samlokalisering av industri har en areal- og energigevinst. Arealgevinsten er estimert til 10-30 prosent, og er et resultat av at bedrifter deler infrastruktur. Det er store variasjoner i energigevinst, og denne er estimert til 20 prosent. Dette er et resultat av at samlokalisering muliggjør utnyttelse av overskuddsvarme (spillvarme). Det er også gevinster innen materialbruk, som ikke er tallfestet.
  • Enkeltstående industri utløser færre industrielle symbioser. Energigjenvinning er begrenset til det bedriften klarer å utløse i egen prosess eller ved tilgang til lokal fjernvarme (bebyggelse).

Les hele rapporten Grønne Industriparker her.

Arealeffektivitet underkommunisert

Etter presentasjonen ble rapporten overrakt Fylkesordfører for Vestfold Telemark, Terje Riis-Johansen. Han mener Miljøstiftelsen peker på noe veldig viktig.

To personer tar hverandre i hendene, rapport på hvitt papir blir overlevert fra kvinne tll mann. poserer.
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Vestfold Telemark Fylkeskommune, mottar rapport fra Anne Marit Post-Melbye, Miljøstiftelsen ZERO.

– Jeg mener at arealeffektivitet er underkommunisert. Vi har satt arealnøytralitet som mål for fylket vårt. Det blir en viktig sak framover. Effektivisering og arealeffektivisering må gå hånd-i-hånd, sier han.

– Denne rapporten viser at samfunnet tjener på å utnytte de ressursene som allerede er etablert, for eksempel infrastrukturen på Herøya. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig, knyttet til ressursutnyttelse utover natur og mangfold. Det er også riktig og viktig for Norge framover å tenke arealeffektivt basert på bærekraft. Bra jobb levert av Miljøstiftelsen ZERO, sier Riis-Johansen.

Samarbeid med flere parter

ZERO har i dette prosjektet samarbeidet med Treklyngen Industripark, Mo Industripark, Herøya Industripark, Glomfjord Industripark og Siva. Casene i prosjektet er basert på arbeid i disse industriparkene, og analysen er basert på tallgrunnlag fra industriparkene.

Interessant prosjekt

Asgeir Knutsen, Herøya Industripark AS, synes Grønne Industriparker har vært et interessant samarbeidsprosjekt.

– Det har vært interessant å jobbe sammen med de andre partene på dette prosjektet og med Miljøstiftelsen Zero. Prosjektet har gitt oss verdifull innsikt. Og nå har vi en rapport som vi håper politikere og andre som utformer rammebetingelser for industri tar med i sine vurderinger.

 

Les også