Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lanserer regionalt vekstfond Friar Venture

Skagerak Capital har, sammen med styremedlemmer i Powered by Telemark og Proventia, jobbet for å etablere et regionalt, kommersielt vekstfond for Telemark og Vestfold. I dag ble Friar Venture lansert.
gruppe på fem personer, står foran logovegg i resepsjonsområde, poserer, fire menn og en kvinne. Partene i Friar Venture: fra venstre Audun Mogen, Telemark Utviklingsfond, Tryggve Mo fra Sparebanken Sør, Espen Kjeldsen, Friar Venture/Skagerak Capital, Karoline Yuzer, Skagerak Capital, Eskild Stenhaug, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Foto: Jørn Roar Bamle

Skagerak Capital og flere av styrets medlemmer i Powered by Telemark har i løpet av 2023 jobbet for å etablere et regionalt, kommersielt vekstfond for Telemark og Vestfold.

– Målet er å sikre vekstbedrifter i regionen tilgang på nødvendig kapital, sier Espen Kjeldsen, ansvarlig partner for Friar Venture hos Skagerak Capital i Herøya Industripark. 

Det nye fondet har fått navnet Friar Venture.

Friar Venture viser vei

Det har dessverre vært vanskelig å mobilisere privat kapital til vekstbedrifter i regionen, men Skagerak Capital og partnerne fikk positive signaler fra en rekke investorer, inkludert Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sparebanken Sør.

– Med investor og partner Telemark Utviklingsfond på laget, ser vi at ansvarlige samfunnsaktører viser vei for å sikre vekstbedrifter i regionen tilgang på nødvendig kapital. Nå er fondet på 75 millioner kroner, men målet er å øke investeringskapitalen til det dobbelte, sier Espen Kjeldsen.

 

mann med skjorte og blå blazer sitter ved hvitt skrivebord, hendene på bordet. poserer
Espen Kjeldsen ansvarlig partner for Friar Venture hos Skagerak Capital. Foto: Tone Brekke/Herøya Industripark AS.

Stort behov for vekstkapital

Det er et stort behov for mer kapital til vekstbedrifter i Telemark og Vestfold. Vekstbedrifter skaper nye arbeidsplasser, og det trenger vi i regionen vår.

Fondet vil bli forvaltet av Skagerak Capital med Espen Kjeldsen som ansvarlig partner, og bli organisert etter modell som man har andre steder i landet.

– Etableringen av fondet representerer et viktig skritt i styrkingen av regionens næringsliv og innovasjon, sier partene i Friar Venture.

Utløser annen privat kapital

Daglig leder Jørn Roar Bamle i industriinkubatoren Proventia sier at det nye fondet er høyaktuelt for flere av bedriftene i Proventias portefølje.

– Et fagmiljø som er gode på denne type investeringer, og som vil få et særskilt fokus på virksomheter i vår region, er viktig å få på plass. Støtte fra Friar Venture er en kjærkommen tidligfasekapital for våre inkubatorbedrifter. Det vil forhåpentligvis lettere kunne utløse annen privat kapital.

Målsetning for Friar Venture

  • Fondet skal investere i tidligfase og vekstselskaper med store internasjonale ambisjoner og tydelige markedsmuligheter.
  • Fondet skal øke kapitalinnhenting til det dobbelte.
  • Fondet skal ha en målsetning om 8-15 % årlig avkastning.
  • Fondet skal sikre eksisterende og legge til rette for nye arbeidsplasser.
  • Fondet skal ha tydelige etiske retningslinjer og klare målsetninger om å bidra til å oppnå FNs bærekraftmål.

Les mer om Skagerak Capital.

 

Les også