Meld deg på vårt nyhetsbrev

Helikopterflyvning over industriparken i april

Herøya Nett planlegger å montere utstyr på kraftlinjene fra Herøya Industripark til Knardalstrand i uke 16 og uke 18.
to menn står ved siden av hverandre, poserer, gule jakker, hvite hjelmer, i gate i industripark, grønne trær og industribygg i bakgrunnen. I sluttfasen på stort prosjekt: fra venstre Øyvind Nyhus, daglig leder, og Lars Kringlåk, prosjektleder, begge Herøya Nett AS.

Arbeidet som Herøya Nett startet høsten 2023, med utskifting av kraftlinjer på strekket mellom høyspentanlegg i industriparken og koplingsstasjon på Knardalstrand, er nå i sluttfasen.

– I uke 16 og 18 skal det monteres flymarkører og spinnes fiber på linjene, med bruk av helikopter til store deler av aktivitetene. Dette arbeidet vil etter planen pågå i uke 16, med start tirsdag 16. april, og uke 18 med start mandag 29. april, informerer Øyvind Nyhus, leder i Herøya Nett AS.

Følg anvisninger

Mens arbeidene pågår, vil framkommelighet være begrenset kortere perioder i områdene under kraftlinjene i industriparken. Bakkemannskaper vil holde vakt. 

– Det vil være mulighet å passere med kjøretøy, men gående og sykelister vil bli omdirigert mens arbeidet pågår, sier Lars Kringlåk, prosjektleder i Herøya Nett AS.

 

Les mer om linjeskiftprosjektet som startet i 2023.

 

Les også