Meld deg på vårt nyhetsbrev

Gunneklevprosjektet over i ny fase

Hydro er ferdig med fase 1 i det omfattende miljøtiltaket i Gunneklevfjorden. Nå er de i gang med fase 2 av prosjektet, selve tildekkingen av fjordbunnen.
båt med utstyr i baugen som fordeler småstein og vann ut i innsjø. industripark i bakgrunnen. Tildekkingen av fjordbunnen har startet. Dette innebærer å dekke sjøbunnen med et 20 cm tykt lag av knust stein. Foto: Hydro

Høsten 2023 igangsatte Hydro miljøtiltak i Gunneklevfjorden ved Herøya industripark. Målet var å stabilisere og dekke til den forurensede sjøbunnen med rene masser. Våren 2024 ble første fase av prosjektet fullført, som inkluderte bygging av en undervannsmolo for å stabilisere vestre del av sjøbunnen, samt opprydning i strandsoner og sjøbunn, der blant annet gamle båtvrak ble fjernet. 

Prosjektet har sendt ut ny naboinformasjon, les Naboinformasjon juli 2024 fra Hydro her (pdf).

Fase 2 er i gang

I følge Naboinformasjonen fra Hydro, startet fase 2 av prosjektet, med selve tildekkingen av fjordbunnen, i mai 2024. Dette innebærer å dekke sjøbunnen med et 20 cm tykt lag av knust stein. Massene fylles i en container på land, blandes med vann og pumpes ut til et tildekkingsfartøy via en rørledning.

 

innsjø foran industripark, anleggsvirksomhet i vannkanten, lektere og større anleggsmaskiner.
Anleggsområdet ved Gunneklev.

Blandingen spres fra båten i fire omganger slik at det til slutt dannes et 20 cm tykt lag over sjøbunnen. For å sikre isolasjon av miljøgiftene benyttes tildekkingsmasser med høyt innhold av finstoff i de nederste 10 cm av laget. Selv om dette fører til en midlertidig visuell endring av vannspeilet, er miljørisikoen ved tilførsel av finstoff utenfor Gunneklevfjorden vurdert som lav.

– Det er en tydelig fargeendring i vannet i forbindelse med vår pågående aktivitet. Vi ønsker å forsikre om at dette er rene partikler og at vi følger tett opp på saken og har etablert flere stasjoner for overvåking av vannkvaliteten, sier Eivind Midtgarden, prosejektleder i Hydro.

Miljøgevinster

Miljøgevinsten av prosjektet er betydelig, da det sikrer at miljøgiftene i Gunneklevfjorden tas ut av sirkulasjon og hindres fra å lekke ut fra sedimentene og inn i næringskjeden. Dette forhindrer også spredning til omkringliggende områder, renser sjøbunnen og legger grunnlaget for reetablering av flora og fauna.

Stengt for båttrafikk

I løpet av juli vil Gunneklevfjorden bli stengt for båttrafikk for å sikre posisjoneringen av tildekkingsfartøyet under arbeidet. Prosjektet, med en total kostnad på 233 millioner kroner, utføres av Repstad Anlegg AS. Hydro takker alle berørte husstander og interessenter for samarbeidet og forståelsen under anleggsperioden.

Les mer om prosjektet:

Hydro starter miljøtiltak med tildekking av Gunneklevfjorden

Prosjekt miljøtiltak i Gunneklevfjorden er i gang

Hydro.com Miljøtiltak i Gunneklevfjorden

 

Les også