Meld deg på vårt nyhetsbrev

Forbereder testkjøring av selvkjørende følgebil i Havneport

Herøya Industripark blir testarena for robotisert guiding av godstransport på oppdrag for EU.
To personer poserer foran og lener seg mot en autonom minibuss, som er hvit og står parkert i industriparkomgivelser. Minibussen som skal testes som selvkjørende følgebil: fra venstre Ida Marie Norin, Bouvet, leder for Living lab i ORCHESTRA-prosjektet på Herøya, og Skjalg Aasland, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Herøya Industripark AS.

Herøya Industripark AS er deltaker i EU-prosjektet ORCHESTRA2020 ID953618, der de tilbyr et testområde - en såkalt «Living lab» for testkjøring av robotisert kjøretøy.

Tester i privat veinett

Prosjektet er en fremtidsstudie som ser på situasjoner hvor personer eller gods bytter modalitet, det vil si for eksempel at godstransport enten lastes om til annet transportmiddel eller beveger seg inn i et område hvor andre myndigheter eller aktører råder grunnen.

liten minibuss, hvit og grønn, står parkert langs vei i industripark
Dette er den lille bussen man vil kunne se i industriparken i august, september og oktober..

– På Herøya har vi et privat veinett, og dette har litt andre regler enn det offentlige. For eksempel så må innkommende vogntog hvor sjåføren ikke har sikkerhetskurs for Herøya følge en følgebil som kjører korrekt rute inn til endelig destinasjon i industriparken. Dette gjør blant annet området til en godt egnet testarena for ORCHESTRA-prosjektet, sier Skjalg Aasland, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Herøya Industripark AS.

Løsning for framtiden

Testområdet for den selvkjørende bussen kalles en "Living lab".

– I perioden fremover skal prosjektet teste en selvkjørende følgebil som alternativ til at personell i Havneport manuelt må guide innkommende vogntog til sin endelige destinasjon, sier Ida Marie Norin, prosjektleder for Living lab i prosjektet på Herøya.

– Tanken er at dette i framtiden kan skje helautomatisk, slik at innmeldte vogntog kan ankomme og guides dit de skal også utenfor åpningstiden i Havneport.

 

syv personer, gruppebilde, poserer, i og rundt døråpningen på en hvit og grønn autonom minibuss.
Kurses for operatørsertifikat: fra venstre Ida Marie Norin, Bouvet, Tor Erik Tollefsen, Herøya Industripark AS, Jonny Haugen, Applied Autonomy, Tove Sørensen, Herøya Industripark AS og Bouvet, Irina Jonsson, Statens Vegvesen, Skjalg Aasland, Herøya Industripark AS og Richard Berner Nes, Statens Vegvesen.

Programmering og opplæring

I høst skal en selvkjørende minibuss av typen EZ10 Gen3 fra franske EasyMile kjøre rundt i Industriparken. Bussen er allerede på plass og kan observeres på veiene i industriparken.

Nå i august brukes tiden til programmering av rutene, installasjon av midlertidige infoveiskilt, og opplæring av sikkerhetsoperatører. Programmeringen utføres av selskapet Applied Autonomy fra Kongsberg.

Jonny Haugen fra Applied Autonomy vil være operatør i minibussen under programmeringen og opplæringen av andre operatører. 

– Valget på å bruke EZ10 var tilgjengelighet og at den fint kan brukes som følgebil selv om den har bussdesign, sier Jonny Haugen. 

Lovpålagt med operatør i bussen

– Selv om bussen er selvkjørende så er vi lovpålagt å ha en trent operatør i bussen til enhver tid, som kan hjelpe automatikken der den ikke strekker til. Dette fordi vi er på teststadiet og datamaskinen ikke har lært alt ennå. Bussen følger slavisk en programmert kjørelinje i veibanen, sier Haugen.

– Kjøretøyet har ikke ratt og pedaler som et vanlig kjøretøy, og har ikke evne til automatisk unnamanøvrering eller rygging. Dersom bussen skal avvike fra programmert kjørelinje, må operatør hjelpe datamaskinen ved hjelp av en fjernkontroll inne i bussen. Det kan ta litt tid å ta over kontrollen, forklarer Haugen.

tre personer sitter på seter i minibussen og får opplæring av instruktør som står foran de. Alle kledd i verneutstyr og hjelm. industripark.
Får opplæring: fra venstre Ida Marie Norin, Bouvet, Richard Berner Nes, Statens Vegvesen, og Tor Erik Tollefsen, Herøya Industripark AS, får opplæring av Jonny Haugen, Applied Autonomy.

Som alle andre maskiner, så har bussen også nødstoppknapper hvis det skulle trengs. Ansatte fra Herøya Industripark AS, Statens Vegvesen og Bouvet stiller som operatører i testperioden.

I tillegg til den virkelige testen skal man ved hjelp av datasimuleringer også undersøke hvordan kjøretøyet opererer i helt spesielle situasjoner, for eksempel ved vanskelige kjøreforhold eller ulykker.

EU-prosjektet gir muligheter

Herøya Industripark AS mål er å bli autonom industripark, og denne testen føyer seg inn i rekken av flere autonomiprosjekter på Herøya.

– Å delta i ORCHESTRA2020 gir oss muligheten til å teste ny digital infrastruktur i trafikksystemet vårt, sier Aasland.

– Vi har allerede et solid fundament med god infrastruktur for strøm, kjølevann og veier, samt kompetansen som trengs. Nå tar vi skrittet videre ved å teste digitale løsninger vi tror vil bli viktige for fremtiden og en forbedring av bedriftenes konkurranseevne. I den kommende tiden vil vi gjøre flere tester på Herøya, og også implementere modne og kommersielt bærekraftige autonome løsninger.

Mer informasjon om prosjektet

Les mer info om EUs ORCHESTRA-prosjekt, prosjekt ID953618. Dette er EUs storstilte 5 millioner EUR satsing, der målet er å realisere framtidens smarte/digitale og grønne intermodale transportløsninger.

 

Les også