Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bra for kompetanseutvikling at erfarne eldre jobber lenger

HR-leder Flemming Fladeby i Bilfinger Engineering & Maintenance på Herøya vil at erfarne eldre, og unge, jobber lenge i selskapet.
Aldersvennlig arbeidsmiljø: Bilfinger Nordics HR-sjef, Flemming Fladeby, tar godt vare på eldre erfarne og unge i arbeidsmiljøet på Herøya. Her sammen med platearbeider Espen Midtbøen (64) og Marcus Kold Gundersen (18), lærling på plastverksted fra i høst.

– Det er bra for kompetanseutvikling, mener han.

Bilfinger som er kjent som en av regionens viktigste lærebedrifter, satser også på aldersvennlig HR-politikk. 

– Vi har lenge hatt en systematisk «onboarding», et system for opplæring og utvikling av lærlinger og nyansatte. I tillegg har vi også en HR policy for våre senioransatte. Vi ønsker jo at både eldre og unge ser for seg en livslang karriere og vil jobbe lenge her, sier Flemming Fladeby.

Bilfinger gjør dermed i praksis det Erna Solberg etterlyser i sin DN-kronikk «Gretne Gubber og Gamle Kjerringer», å tilrettelegge for at kompetente og kunnskapsrike «eldre» mennesker fortsetter å bidra i arbeidslivet de neste ti-årene. 

tre menn snakker sammen i verksted
Ingen «gretne gubber» i Bilfingers verksted på Herøya. Flemming Fladeby i samtale med til venstre Marcus Kold Gundersen (18), som starter læreløpet som plastmekaniker i høst, og Espen Midtbøen (64), til venstre, som startet jobbkarrieren i Hydro/Bilfinger for 40 år siden.

Rekruttere og bruke kompetanse over tid

– Det er ingen «gretne gubber og gamle kjerringer» i Bilfingers verksteder på Herøya, forsikrer Flemming Fladeby. Han startet som HR sjef i vår, men med 5 års fartstid som HMS-sjef i selskapet, kjenner han folkene i Bilfinger godt.

– For oss er det viktig å rekruttere og anvende kompetanse over tid. Vi ønsker at erfarne eldre blir i jobben lenge. De fleste går av i alderen 65-67 år, men vi har også enkelte som står helt til de er 70.

Ha gode tiltak

Det er veldig interessant for Bilfinger å få til gode tiltak for at eldre vil stå lenger i jobb. Eldrebølgen er en bekymring Fladeby deler med flere.

– I Bilfinger har vi en snittalder på 45 år, forteller han. – Halvparten er fra 18 til 49 år og resten 50 pluss. Det er en viss normalfordeling, men vi ser eldrebølgen komme. Både  nasjonalt og på verdensbasis er den varslet lenge. 

Tilrettelegge kompetanseoverføring

Seniorpolitikken i Bilfinger ivaretar lovmessige krav som blant annet en 6. ferieuke og redusert arbeidstid der det er mulig. I tillegg beskriver den også kompetanseoverføring fra eldre ansatte gjennom veiledning og mentorering av nyansatte. 

senior snakker med to lærlinger i verksted
Steinar Sørum, i midten, forklarer til lærlinger på plastverksted. Fra venstre Marcus Kold Gundersen og Sara O. Teigen til høyre.

– Vi ønsker at unge som starter lærerløpet sitt kan se for seg en livslang arbeidskarriere i Bilfinger. Da er kompetansen hos erfarne eldre viktig, mener Fladeby. 

Fadder, mentor og rollemodeller

Nyansatte hos Bilfinger får en fadder, ofte en eldre med lang erfaring.

– Vi har også fagbærere som kan være mentorer for andre, forteller Fladeby. – De har bred kompetanse og er gode rollemodeller. Vi tenker at det også er en god anerkjennelse for den erfarne, å bli ansett som en kompetanseperson som har noe å tilføre nye kolleger. Våre fagoperatører på vedlikehold har en arbeidshverdag i krevende miljøer, som er en belastning i seg selv. Derfor fokuserer vi sterkt på Helse-miljø og sikkerhet (HMS), og tror at et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø kan bidra spesielt til at flere velger å fortsette i yrkeslivet.

Se kompetanseverdi i alle aldre

Fladeby mener det er viktig å se kompetansverdien i alle aldersgrupper.

– Vi tilstreber at både erfarne eldre og unge ansatte får en kompetanse- og karriereutvikling i selskapet. I disse dager iverksetter vi et Kompetanse- og opplæringssystem (KOS). Det vil gi oss kompetanseoversikt og systematikk som gjør at vi kan drive kompetansestyring tilpasset arbeidsoppgaver og nødvendig kunnskapsutvikling. 

to menn i gule jakker snakker sammen i verksted
Nyansatt erfaren leder på plastverksted: Frode Claussen (58), leder på plastverksted fra september.

Engasjement for å lære nytt

– Det sies at du ikke kan lære en gammel hund nye triks, men vi merker et brennende engasjement for å tilegne seg ny kunnskap, sier Fladeby.

Han forteller om stort engasjement fra tillitsvalgte, koordinatorer, enhetsledere og andre førstelinjeledere i aldersspennet 25 til 55 år som nå deltar på Bilfingers nye lederutviklingsprogram.

– Poenget er å skape en interessant arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø med muligheter for utvikling. Vi har et godt sett med tiltak for å sikre det.

Ingen «gretne gubber» i Bilfingers verksteder på Herøya 

Espen Midtbøen er 64 år. 

mann sitter i stol i verksted
Espen Midtbøen (64), nest eldst på avdelingen. Han startet platearbeiderkarrieren i Hydro for mer enn 40 år siden, drev eget selskap fra 1987, og kom tilbake til Bilfinger (da Hydro) i -98. Han jobber mye på vannkraftprosjekter i Norge, som i Høyanger, Gol, Geilo, Aurland, Suldal.

– Hadde jeg absolutt villet, kunne jeg sikkert gått av med AFP, men jeg er jo ikke helt der. Jeg har lyst til å være her, på jobb. Vi har et veldig bra miljø, fritt og greit. Selv om det kan være en del overtid, så skal det veldig mye til at jeg ikke får lov å ta fri og avspasere når jeg ønsker.

Hva er det som gjør at du fortsetter i jobb? 

– Jeg liker det sosiale her. Vi er en fin gjeng som kommer tidlig om morgenen. Når miljøet er så bra, da reiser du på jobb uten å mukke. Det er bra for helsa. mann i grønn hjelm, portrett

Han deler gjerne kompetanse med nye medarbeidere. – Vi har jo noen triks å lære bort til de unge nyansatte. Her på verksted har vi lærlinger, tre jenter som sveiser. De kommer og spør meg om ting innimellom. Så har jeg med meg unge på anlegg noen ganger. Det er tungt arbeid, mange meter å klatre, så jeg passer på å ta med noen som ikke har høydeskrekk. 

På spørmål om råd for når man bør pensjonere seg svarer han at det avhenger av livssituasjonen. – Jeg er veldig selskapssyk. Jeg våkner veldig tidlig om morgenen, og er blant de første på jobb. For meg er det fantastisk å komme hit i det gode arbeidsmiljøet vi har.

Lærling Marcus Kold Gundersen

Marcus Kold Gundersen (18) startet læreløpet som plastmekaniker i høst. Han startet sammen med et rekordstort antall lærlinger som Bilfinger tok inn i september. 

ung mann i hvit hjelm i verksted
Marcus Kold Gundersen (18) ville prøve noe helt nytt og valgte plastmekanikerfaget.

Litt tilfeldig fikk Marcus høre om plastverksted til Bilfinger da en plastlærling fortalte om faget under åpen skole på Skogmo.

– Det synes jeg hørtes spennende ut, det var noe jeg ikke kjente til. Jeg tenkte jeg ville prøve noe nytt. Så etter 3 ukers utplassering her på plastverksted tidligere, ble jeg sikker på at jeg ville hit. Jeg visste nesten ikke at plastmekanikerfaget eksisterte før jeg kom hit. Det er gøy, og veldig koselige folk her.

Hva tenker du om å jobbe med eldre?

– Alder tenker jeg ikke så mye over. Jeg tenker på at faget er spennende, og hvis de kan tinga sine, så er jeg fornøyd. Har de noe å lære meg, da tenker jeg at det er det samme hvor gamle de er.

Marcus har en plan. – Aller først tar jeg fagbrevet. Så, når den den tid kommer, finner jeg ut av om det blir fast jobb her eller et annet firma. Jeg skal i hvert fall nå få med meg så mye som mulig, stille spørsmål, lære så mye jeg kan fra de som er her, gjøre et godt inntrykk.

100 stillinger i prosess

– Vi opplever et veldig stort press på rekruttering nå, forteller Flemming Fladeby. – Bølgen begynte særlig i fjor høst og har ikke avtatt siden. Nå har vi i underkant av 100 aktive stillingsrekvisisjoner på ulike stadier i rekrutteringsprosessen. Hovedvekten av disse er fagoperatørstillinger. Det er et stort behov, og mange bedrifter kjemper om de samme arbeidstakerne. tre menn, han i midten holder armene rundt på skuldrene til de to andre

– Særlig krevende er det å få tak i erfarne ingeniører. Det er arbeidstakers marked. Vi har vært heldig nå i sommer, og har ansatt flere nyutdannede ingeniører. Men å finne de med rette kvalifikasjoner og erfaring fra prosjekt og anlegg og senioringeniører, det er krevende.

Framsnakke industri – bra sted for karriere

Hva mener du er viktig for å skape livslang arbeidslyst? 

– Vi må motivere den enkelte gjennom hele karrieren, slik at ansatte ønsker å fortsette. Det må vi som bedrift sørge for og er et viktig lederansvar, sier Flemming Fladeby.

Fladeby mener industrien har en jobb å gjøre for å gjøre seg mer attraktive. – Norsk landbasert industri holder høy kvalitet, det er seriøst og det er sikkert. Bilfinger er en av flere store industriaktører som tilbyr trygge og gode arbeidsplasser, hvor det er et flott arbeidsmiljø å utvikle seg i og ha en karriere.

– Jeg kan bare snakke for min egen del, men overgangen til industri fra en offentlig etat som forsvaret, var en god opplevelse. Jeg fikk øynene opp for hva som leveres her, hver dag, og hvilket samfunnsbidrag det gir. Jeg ble overrasket over bredden og mangfoldet her i Bilfinger, og i industrien for øvrig. For det er betydelig. 

mann står i gate i industripark
– Det å lykkes gjennom andre, det er gøy. Å se at de tiltakene man iverksetter gjør at ansatte her i bedriften lykkes. Jeg er ikke i den verdiskapende enden av «butikken», men å se at stab, operatører, ledere og ingeniører der ute trives og lykkes med de oppgavene de er satt til, det er gøy, sier HR-sjefen i Bilfinger på Herøya, Flemming Fladeby.


Les også