Meld deg på vårt nyhetsbrev

Verdensledende på utstyr til brobygging

I løpet av de siste 20 årene har Strukturas etablert seg som en av verdens ledende leverandører av utstyr til brobygging, men bedriften satser også på design av Industri og offshore-konstruksjoner.
gruppebilde, ansatte sitter og står bak i et møterom Team Strukturas: fra venstre bak Gert Kroezenga, Øyvind Solheim, Geir Morten Risan, Tone Scheie Vrålstad, Tore Reidar Gjømle og Øyvind Sjølie Karlsen. Foran fra venstre Terje Johannesen og Frantisek Kurcik.

Selskapet er nå på plass i Bygg 25 i Herøya Industripark.

For å bygge utstyr til brobygging kunne selskapet like godt holde til i Langesund, men Strukturas satser også på å supportere industrien i Grenland. Da er det viktig å være nær kundene, og det er enklere for ingeniørselskapet å rekruttere med tilholdssted i et fagmiljø som i Industriparken.

Selskapet ble stiftet i 1991 som en videreføring av flere selskap i Langesund. Tore Reidar Gjølme var en av grunnleggerne, og veteranen er ennå aktiv i bedriften. Det første prosjektet var bygging av motorveibroa over Drammen. Den samme forskallingsvogna er fortsatt i brukt, nesten 50 år etter – den blir brukt i skrivende stund i Norge av samme entreprenør.

Over hele verden

Strukturas har utviklet seg til å bli en av verdens ledende leverandører av brobyggingsutstyr og har levert utstyr til over 300 prosjekter over hele verden. – Vi selger eller leier ut forskalingsvognene sier Administrerende direktør Øyvind Karlsen. – Vi begynte med utleie for noen år siden, og utviklingen har gått mot at kundene ønsker å leie utstyr i stedet for å investere selv.

Slike forskalingssystemer er ikke hyllevare. Løsningene blir tilpasset hvert enkelt bro-prosjekt og bygges om før de leies ut. – Engineeringstjenestene er en viktig del av våre leveranser, understreker Karlsen. – Vi sørger for transport, tilpasning og montasje. Leieprisene omfatter komplett leveranse fra vår side.

Strukturas jobber også med stålstrukturer, som stålbygg, plattformer, rør, tanker, mindre betongkonstruksjoner og andre relevante konstruksjoner.

Kompetanse

I bunn for all virksomhet i selskapet ligger kompetanse. Nøkkelkompetansen er beregning, tegning og prosjektering av stålkonstruksjoner.

Selskapet har 12 ansatte på Herøya, men Strukturas har også kontorer i Bratislava og Lisboa – og en innkjøper sitter i Warszawa.

Kontakt

Øyvind sjølie Karlsen
Telf: +47 97 96 14 06
E-post: osk@strukturas.no 

Les mer: strukturas.no

 

Les også